Que o papel leva cerca de 03 a 06 meses para se decompor na natureza?